Čitateljski program za djecu zatvorenika

O nama

O nama

Čitateljski program za djecu zatvorenika provode u partnerstvu udruge Roditelji u akciji – Roda i Hrvatsko čitateljsko društvo.


Roda je skupina građanki i građana, roditelja i budućih roditelja, koja se zauzima za dostojanstvenu trudnoću, roditeljstvo i djetinjstvo u Hrvatskoj. Osnovana je 2001. godine i djeluje na području cijele Republike Hrvatske.

Od osnutka do danas Roda je svojim projektima i programima, adhoc aktivnostima i zagovaranjima za prava roditelja i djece značajno utjecala na pozitivne promjene u stavovima javnosti, kao i na promjene unutar sustava: stvaranje infrastrukturnih i zakonskih okvira za promjene prakse i uvjeta u kojima odrastaju djeca u Hrvatskoj.

Roda je svojim djelovanjem postala bitan dionik u Republici Hrvatskoj u područjima ostvarivanja prava na adekvatnu rodiljnu naknadu i prava na rodiljni dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promociji, edukaciji i savjetovanju o dojenju, edukaciji i podršci roditeljima i budućim roditeljima, sigurnosti djece u prometu, te podršci raznim ranjivim grupama djece, pa tako i djeci čiji su roditelji u zatvorima.

Više o Rodi pročitajte na www.roda.hr.


Hrvatsko je čitateljsko društvo je udruga koja se bavi poticanjem, istraživanjem i unapređivanjem čitanja i pismenosti.

Društvo je osnovano sa svrhom unapređivanja kvalitete izobrazbe čitanja i pismenosti na svim razinama, razvijanja svijesti o utjecaju čitanja i važnosti pismenosti, promicanja razvijanja onog stupnja pismenosti i čitateljskih sposobnosti, koje su u skladu s jedinstvenim mogućnostima svakog pojedinca i omogućavanja razmjene znanja i iskustava.

Hrvatsko čitateljsko društvo broji preko 200 članova, fizičkih i pravnih osoba. Članovi su brojni stručnjaci i znanstvenici – knjižničari, učitelji, nastavnici, sveučilišni profesori, pedagozi, psiholozi, defektolozi, pisci, nakladnici, kulturni i javni djelatnici te zainteresiran umirovljenici, studenti i učenici.

Hrvatsko čitateljsko društvo u okviru svojih redovitih djelatnosti izdaje publikacije u obliku biltena, časopisa, zbornika i knjiga svojih članova i prijevode inozemnih autora, udruga i organizacija. Društvo je 1995. godine pokrenulo glasilo Hrčak. Za svoje članove stručne redovito organizira skupove s izlaganjima domaćih i stranih predavača, s ciljem promicanja, istraživanja i unapređivanja čitanja i pismenosti u društvu, a povodom Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna organizira stručni skup na kojem ugošćuje domaće i strane predavače – stručnjake za područje pismenosti i čitanja kako bi članovi HČD-a bili pravovremeno obaviješteni o najnovijim događanjima i istraživanjima.

U suradnji s Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskog knjižničarskog društva, Hrvatskim pedijatrijskim društvo, Hrvatskom udrugom istraživača dječje književnosti, UNICEF-om i pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, organiziraju i provode prvu nacionalnu kampanju za poticanje čitanja naglas djeci „Čitaj mi!“

Više o HČD pročitajte na http://hcd.hr/